Hulladékgazdálkodás ma

A hulladék legnagyobb része még ma is a lerakóba kerül.
Ez fenntarthatatlan.

A legfrissebb információkat az EU hulladékmenedzsmentjéről itt olvashatja el.

Az EU által elsődlegesen támogatott a hulladék keletkezésének megakadályozása, illetve a termékek újbóli felhasználása. Ha ez nem lehetséges, akkor az újrahasznosítást, vagyis recyclinget és a hulladékból való energia kinyerését tartja jó megoldásnak. A természet és az emberek egészsége számára legkárosabb a hulladék lerakása, bár ez ma a legolcsóbb verzió.

Az EU 2018. áprilisában kitűzött új céljai a hulladékgazdálkodással kapcsolatban: 

  • háztartási szemét képződését a mai 44 %-ról 2025-re 55%-ra, 2035-re pedig 65%-ra csökkenteni
  • 10%-nál kevesebb háztartási hulladék kerüljön a lerakókba 2035-re
  • textil és veszélyes hulladék külön gyűjtése.

Angolul: "The EU wants to promote the prevention of waste and the re-use of products as much as possible. If this is not possible it prefers recycling (including composting), followed by using waste to generate energy. The most harmful option for the environment and people's health is simply disposing of waste, for example on landfill, although it is also one of the cheapest possibilities."

  • Municipal waste recycling target: 44 % today, 55% by 2025, 65% by 2035
  • No more than 10% landfilling by 2035
  • Separate collection of textiles and hazardous waste


Kelet és Dél-Európa leszakadt. Csak paradigma váltással lehet behozni a lemaradást és megfelelni az EU előírásainak.

A leszakadás jól látszik az alábbi ábrán, amit a CEWEP készített az EUROSTAT adatai alapján.


A hulladékfeldolgozás ma és a Horge javaslata az új, körkörös gazdaság elvelinek megfelelően:

A maradék hulladék átalakítása energiává az egyik legjobb megoldás.